Procedury i zasady obowiązujące w szkole w czasie trwania pandemii Covid 19 !!!

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem  zał. nr 1

Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole zał. nr 2

Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka 

Procedura BHP

 

 

DOKUMENTY SZKOŁY:

1.Statut szkoły

Tekst jednolity Statutu Szkoły

Poprawkę do Statutu Szkoły wprowadzono UCHWAŁĄ NR 15/2022/2023        z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr 15.2022.2023

 

2. Program wychowawczo – profilaktyczny

 PROGRAM WYCHOWAWCZO –  PROFILAKTYCZNY