Zapasy,zapasy ,zapasy ! Zapraszamy chętnych uczniów na zajęcia rozwijające ten piękny sport ! Zapasy to sport polegający na położeniu przeciwnika na łopatki. W mini zapasach zajęcia polegają na zabawie z mocowaniem. Stosuje się rzuty i chwyty o określonych nazwach. Zajęcia prowadzi Pani Emilia Sobolewska, zawodniczka z klubu Budowlani Olsztyn . Odbywają się we wtorek i czwartek od 13 do 14. Zajęcia są bezpłatne.