1. I okres                                        01.09.2021 r.- 21.01.2022 r.

     2. II okres                                       07.02.2022 r. – 24.06.2022 r.

3. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych          02.09. 2021 r.

4. Ślubowanie klas – święto szkoły                                      15.10.2021 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna                                           23-31 grudnia 2021 r.

6. Ferie zimowe                                                                  24.01.2022  r. – 06.02.2022 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna                                       14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć                                           24.06.2022 r.

dydaktyczno – wychowawczych

9. Dodatkowe dni wolne od nauki:                          12.11.2021 r., 07.01.2022 r., 17.06.2022 r.

10. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

Zebrania i konsultacje z rodzicami będą ustalane na bieżąco w ciągu roku szkolnego z uwagi na utrudnienia związane z obostrzeniami dotyczącymi zagrożenia COVID-19.                                                                                                Wychowawcy klas będą systematycznie informować rodziców o planowanych zebraniach i konsultacjach.