1. I okres                                        01.09.2022 r.- 21.01.2023 r.

     2. II okres                                       07.02.2023 r. – 24.06.2024 r.

3. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych          02.09. 2022 r.

4. Ślubowanie klas – święto szkoły                                      14.10.2022 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna                                           23-31 grudnia 2022 r.

6. Ferie zimowe                                                                  23.01.2023  r. – 05.02.2023 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna                                       06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć                                           23.06.2023 r.

dydaktyczno – wychowawczych

9. Dodatkowe dni wolne od nauki:                                      31.10.2022 r., 02.11.2022 r., 02.05.2023 r., 09.06.2023 r.

10. Dni świąteczne:                                                              11.11.2022 r., 06.01.2023 r.

 

*Dni bez obiadów w szkole: 14.10.2022r., 22.12.2022r., 22,23.06.2023r.