1. I okres                                        01.09.2020 r.- 17.01.2021 r.

     2. II okres                                       18.02.2021 r. – 25.06.2021 r.

3. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych          02.09. 2020 r.

4. Ślubowanie klas – święto szkoły                                      16.10.2020 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna                                           23-31 grudnia 2020 r.

6. Ferie zimowe                                                                  04.01.2021  r. – 17.02.2021 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna                                       01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć                                           25.06.2021 r.

dydaktyczno – wychowawczych

9. Dodatkowe dni wolne od nauki:                            31.03.2021 r., 07.04. 2021 r,  30, 04.2021 r., 04.06.2021 r.

10. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

Zebrania z rodzicami będą ustalane na bieżąco w ciągu roku szkolnego z uwagi na utrudnienia związane z obostrzeniami dotyczącymi zagrożenia COVID-19.                                                                                                Wychowawcy klas będą systematycznie informować rodziców o planowanych zebraniach i konsultacjach.