1. I okres                                        02.09.2019 r.- 02.02.2020 r.

     2. II okres                                       03.02.2020 r. – 26.06.2020 r.

3. Rozpoczęcie roku szkolnego                02.09. 2019 r.  godz.09.00

4. Ślubowanie klas – święto szkoły           18.10.2019 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna                 23-31 grudnia 2019 r.

6. Ferie zimowe                                         20.01 2020  r. – 02.02.2020 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna             09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć                 26.06.2020 r.
dydaktyczno – wychowawczych

9. Dodatkowe dni wolne od nauki:            02, 03.01.2020 r., 12.06.2020 r.

10. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w I okresie:

04.09.2019 r.- zebranie organizacyjne

16.10.2018 r, konsultacje

04.12.2019 r. – zebranie informacyjne – proponowane oceny za I okres,

15.01.2020 r. – oceny za I okres.

11. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w II okresie:

18.03.2020 r. – zebranie obowiązkowe,

22.04.2020 r.- konsultacje,

22.05.2020 r.- zebranie informacyjne – proponowane oceny za II okres.