1. I okres                                        04.09.2023 r.- 21.01.2024 r.

     2. II okres                                       05.02.2024 r. – 21.06.2024 r.

3. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych        05.09. 2023 r.

4. Ślubowanie klas – święto szkoły                                      13.10.2023 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna                            23-31 grudnia 2023 r.

6. Ferie zimowe                                          22.01.2024  r. – 04.02.2024 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna               28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć                                           21.06.2024 r.

dydaktyczno – wychowawczych

9. Dodatkowe dni wolne od nauki:  02.11.2023 r., 03.11.2023, 02.01.2024 r.,  02.05.2024 r.,  31.05.2024 r.

10. Dni świąteczne:        01.11.2023 r., 01.05.2024 r., 03.05.2024 r., 30.05.2024 r.

*Dni bez obiadów w szkole: 04-05. 09.2023 r., 13.10.2023r., 22.12.2023r., 20-21.06.2024r.