1. I okres                                        03.09.2018r.- 20.01.2019r.

     2. II okres                                       05.02.2019r. – 21.06.2019r.

3. Rozpoczęcie roku szkolnego                03.09. 2018r.  godz.10.00

4. Ślubowanie klas – święto szkoły           19.10.2018r.

5. Zimowa przerwa świąteczna                 23-31 grudnia 2018r.

6. Ferie zimowe                                         21.01 2019 r. – 03.02.2019r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna             18.04.2019r. – 23.04.2019r.

8. Zakończenie rocznych zajęć                 21.06.2019r.
dydaktyczno – wychowawczych

9. Dodatkowe dni wolne od nauki:            02.11.2018r.piątek, 02.05.2019r. czwartek

10. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w I okresie:

05.09.2018r.- zebranie organizacyjne

17.10.2018r,

21.11.2018r.- konsultacje,

19.12.2019r. – zebranie informacyjne – proponowane oceny za I okres,

16.01.2019r. – oceny za I okres.

11. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w II okresie:

13.03.2019r. – zebranie obowiązkowe,

24.04.2019r.- konsultacje,

22.05.2019r.- zebranie informacyjne – proponowane oceny za II okres,

12.06.2019r.- konsultacje.