Historia szkoły

Budynek szkolny, pocztówka fotograficzna z roku 1916. Reprodukcja pochodzi z albumu Rafała Bętkowskiego
”Olsztyn jakiego nie znacie

01.04.1910 r. – oddanie do użytku budynku nowej szkoły, do wojny mieściły się w nim dwie szkoły: dla chłopców i dla dziewcząt, szkoły noszą imię Bernharda Overberga.
1935 r. – w Overberg Schule uczy się: w 19 klasach męskich 878 chłopców i w 16 klasach żeńskiej szkoły 790 dziewcząt. W obu szkołach naucza 31 nauczycieli uczy w 26 izbach lekcyjnych. (średnio w olsztyńskich szkołach w 1935 r. na jednego nauczyciela przypadało 54 uczniów)
1945 r. – w czasie działań wojennych w szkole spalił się dach, mury pozostały w dobrym stanie
do 1960 r. – w budynku mieści się Państwowe Liceum Pedagogiczne i Szkoła Ćwiczeń
01.09.1960 r. – do budynku przeniesiona zostaje Szkoła Podstawowa Nr 11;

Kolejno dyrektorami szkoły są:

Zofia Fuchs – 1958 – 1960,
Stanisław Chludziński – 1960 – 1977,
Halina Bogusz – 1977 – 1985,
Alina Perzanowska – 1985 – 1992,
Nelly Antosz – 1992 – 1999.

01.09.1961 r. – Szkoła Nr 11 powiększa się o Szkołę Ćwiczeń
06.10.1967 r. – szkoła otrzymuje sztandar i imię chorążego MO Kazimierza Jarzębowskiego
01.02.1996 r. – otwarcie dobudowanej sali gimnastycznej
01.09.1999 r. – likwidacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i przekształcenie jej w Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie, w pierwszym roku w ośmiu pierwszych klasach uczyło się 210 uczniów. Dyrektorem Gimnazjum 11 w latach 1999-2005 jest Nelly Antosz.
– w gimnazjum zostaje otwarta pracownia komputerowa wyposażona w sprzęt w ramach programu MEN „Pracownia internetowa w każdej gminie”, opiekunkami pracowni zostają Jolanta Fieducik i Kamila Marcinkiewicz
01.09.2000 r. – powołano kolejnych siedem oddziałów i łącznie w szkole pod opieką 33 nauczycieli uczy się 378 uczniów gimnazjum
01.09.2005r. – na podstawie Uchwały z dnia 15 lipca 2005r. organem prowadzącym Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM. Ilość uczniów uczęszczających do szkoły – 483, ilość profesjonalnych nauczycieli – 38, administracja i obsługa szkoły – 15.

Dyrektorzy:
Od 1 września 2005 r.: Nelly Antosz

01.09.2006r. – na podstawie Uchwały z dnia 15 lipca 2005r. organem prowadzącym Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM. Ilość uczniów uczęszczających do szkoły – 575, ilość profesjonalnych nauczycieli- 40, administracja i obsługa szkoły – 14.
22.10.2011r. – uroczyste nadanie szkole imienia Hieronima Skurpskiego i prawa do posiadania sztandaru.

 

Uznanie dnia 17 października świętem szkoły.

01.09.2014 – uroczyste  przejęcie klucza do szkoły przez nową  dyrektor Małgorzatę  Bałusz