Kadra

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 – Bogumiła Góralewska
dyrektorsp11@sp11.olsztyn.pl;  89/526-40-71
Specjalista ds. remontów i marketingu – Anna Purzycka
marketing@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71 wew. 35, 89/526-01-16
Dyrektor finansowy – Grażyna Łukasiak
ksiegowosc@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71 wew. 40, 89/526-01-16
Kierownik gospodarczy – Anna Chodkowska
administracja@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-01-16
Sekretariat – Bogumiła Kuza
sekretariat@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71
Specjalista ds. kadr i płac – Kamila Narwojsz
gim11olsztyn505@wp.pl;
tel. 89/526-40-71 wew. 40, 89/526-01-16

 

 

LISTA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W OLSZTYNIE

L.p. IMIĘ NAZWISKO PRZEDMIOT
1. Anna Leśniewska J.polski,biblioteka, WOS wychowawca IVa
2. Joanna Sudujko J.polski wychowawca kl. VIII a
3. Magdalena Sokolnicka J.niemiecki
4. Klaudia Brzezińska J.polski wychowawca kl. IV b
5. Jolanta Łukasz J.angielski wychowawca VII a
6. Małgorzata Okoczuk J. angielski
7. Emilia Wencka Chemia//biologia/fizyka/ wychowawca kl.VI a
8. Anna Leszczyńska Historia/ WDŻ
9.  Joanna Grabowska Okraska   Logopeda
10.  Alina Kozakiewicz  Matematyka
11. Przemysław Żuchowski Matematyka
12. Siostra Samuela  Religia IV-VIII
13. Monika Kozubowska Muzyka/Edukacja muzyczna/Edukacja dla bezpieczeństwa/Technika wychowawca kl. VIII b
14. Anna Tymczyk Edukacja wczesnoszkolna  wychowawca kl. II a
15. Magdalena Możdżonek Nauczyciel współorganizujący, wychowawca IV c
16. Anna Jabłońska W-F
17. Sławomir Turek W-F, geografia
18.  Emilia Sobolewska   W-F / świetlica, wychowawca klasy V b
 19.  Brat Beniamin  Religia I-III
20. Dorota Łuka Pedagog specjalny
21. Kamila Biegańska Pedagog
22. Katarzyna Hatowska Psycholog
23. Monika Grocka Edukacja wczesnoszkolna/przyroda/ wychowawca kl.I a
24.  Magdalena Rukszto  Edukacja wczesnoszkolna  wychowawca kl. III b
25. Natalia Kamińska Informatyka, wychowawca kl. V a
26. Monika Gałas Edukacja wczesnoszkolna, szachy, wychowawca kl. II b
27. Sylwia Nawacka  Edukacja wczesnoszkolna /plastyka/ wychowawca kl. III a
28. Katarzyna Kuśmierowska Edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. I b
29. Anna Mikołajska

Katarzyna Krysik – Grześkiewicz

Nauczyciel współorganizujący
30. Hanna Łukasik

Kamila Biegańska

Anna Karwowska

Joanna Nowakowska

Nauczyciel świetlicy

 

Pracownicy obsługi:

Wioletta Pisarska
Izabela Asendy

Iwona Jarosz

 Iwona Klimek   

 Anna Lisowska

Kamila Szlachetka
Sławomir Kosiorek