Kadra

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 – Bogumiła Góralewska
dyrektorsp11@sp11.olsztyn.pl;  89/526-40-71
Specjalista ds. remontów i marketingu – Anna Purzycka
marketing@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71 wew. 35, 89/526-01-16
Dyrektor finansowy – Grażyna Łukasiak
ksiegowosc@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71 wew. 40, 89/526-01-16
Kierownik gospodarczy – Anna Chodkowska
administracja@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-01-16
Sekretariat – Milena Jaroszewska
sekretariat@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71
Specjalista ds. kadr i płac – Kamila Narwojsz
gim11olsztyn505@wp.pl;
tel. 89/526-40-71 wew. 40, 89/526-01-16

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W OLSZTYNIE

L.p. IMIĘ NAZWISKO PRZEDMIOT
1. Anna Leśniewska J.polski,biblioteka, WOS
2. Joanna Sudujko J.polski wychowawca kl. IV b
3. Magdalena Sokolnicka J.niemiecki
4. Klaudia Brzezińska J.polski wychowawca kl. V b
5. Jolanta Łukasz J.angielski wychowawca VIII a
6. Małgorzata Okoczuk J. angielski
7. Emilia Wencka Chemia//biologia/fizyka/ wychowawca kl.VII a
8. Anna Leszczyńska Historia/ WDŻ
9.  Joanna Grabowska Okraska   Logopeda
10.  Alina Kozakiewicz  Matematyka
11. Przemysław Żuchowski Matematyka
12. Siostra Samuela  Religia IV-VIII
13. Monika Kozubowska Muzyka/Edukacja muzyczna/Edukacja dla bezpieczeństwa/Technika wychowawca kl. IV a
14. Anna Tymczyk Edukacja wczesnoszkolna  wychowawca kl. III a
15. Magdalena Możdżonek Nauczyciel współorganizujący, wychowawca V c
16. Anna Jabłońska W-F
17. Sławomir Turek W-F, geografia
18.  Emilia Sobolewska   W-F / świetlica, wychowawca klasy VI b
 19.  Brat Beniamin  Religia I-III
20. Dorota Łuka Pedagog specjalny
21. Kamila Biegańska Pedagog
22. Katarzyna Hatowska Psycholog
23. Monika Grocka Edukacja wczesnoszkolna/przyroda/ wychowawca kl.II a
24.  Magdalena Rukszto  Edukacja wczesnoszkolna  wychowawca kl. I b
25. Natalia Kamińska Informatyka, wychowawca kl. VI a
26. Monika Gałas Edukacja wczesnoszkolna, szachy, wychowawca kl. III b
27. Sylwia Nawacka  Edukacja wczesnoszkolna /plastyka/ wychowawca kl. I a
28. Katarzyna Kuśmierowska Edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. III b
29. Katarzyna Krysik – Grześkiewicz Edukacja wczesnoszkolna wychowawca  kl. 1 c
30. Anna Mikołajska nauczyciel współorganizujący
31. Hanna Łukasik

Kamila Biegańska

Anna Karwowska

Joanna Nowakowska

Nauczyciel świetlicy

Pracownicy obsługi:

Wioletta Pisarska
Izabela Asendy

Iwona Jarosz

 Anna Lisowska

Kamila Szlachetka

Sławomir Kosiorek