WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

SKM_C22720091614180

EDU 2020 WYRÓŻNIKI OFERTY SP 11

owu edu plus_obow do 1 czerwca 2020 Covid

Druk zgłoszenia szkody EDU

40zł wpłacamy na konto Inter Risk
nr konta 81 1240 6960 7170 0012 5007 6925

dane: Sp11 Olsztyn, Imię i nazwisko dziecka