Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hieronima Skurpskiego 

ul.Jagiellońska 8, 10- 271 Olsztyn

NIP 7393902185

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 – Bogumiła Góralewska
dyrektorsp11@sp11.olsztyn.pl;  89/526-40-71
Specjalista ds. remontów i marketingu – Anna Purzycka
marketing@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71 wew. 35, 89/526-01-16
Główny księgowy – Grażyna Łukasiak
ksiegowosc@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71 wew. 40, 89/526-01-16
Kierownik gospodarczy – Anna Chodkowska
administracja@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-01-16
Sekretariat – Milena Jaroszewska
sekretariat@sp11.olsztyn.pl; tel. 89/526-40-71
Księgowość – Kamila Narwojsz
gim11olsztyn505@wp.pl;
tel. 89/526-40-71 wew. 40, 89/526-01-16