Pod czujnym okiem Pani Ani uczniowie naszej szkoły na zajęciach z gimnastyki sportowej nabywają nowych umiejętności sportowych ale tez i dbają o swój rozwój fizyczny . Poprzez szereg ćwiczeń dbają o prawidłową postawę ciała , rozwijają swoją gibkość, precyzję w wykonywaniu ćwiczeń . Zajęcia z gimnastyki cieszą się dużym zainteresowaniem i sprawiaj uczniom wiele radości !

 

W zajęciach uczestniczą uczniowie chętni. Kieruję się ich zainteresowaniami i predyspozycjami. Głównie są to gry zespołowe, które dostarczają uczniom najwięcej radości i satysfakcji. Zajęcia  mają przybliżyć uczniom grę w piłkę ręczną, piłkę nożną, piłkę siatkową i unihokej. Mają też przygotować młodzież do udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych.

Celem głównym zajęć pozalekcyjnych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie aktywnego wypoczynku.

ZADANIA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH

1. Motywacja uczestniczenia w zajęciach sportowych poprzez samokontrolę, samoocenę oraz wyróżnianie uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe.
2. Opanowanie i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu gier zespołowych.
3. Kształtowanie umiejętności przygotowania organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego – samodzielne prowadzenie rozgrzewki o charakterze ogólnym i specjalnym.
4. Osiągnięcie wysokiej sprawności techniczno-taktycznej w grach zespołowych.
5. Stwarzanie warunków do uczestniczenia w  zawodach sportowych.
6. Kształtowanie kultury zachowania zawodnika i kibica.
7. Poznanie funkcji i zadań kapitana zespołu.
8. Przygotowanie zespołu do udziału w turniejach i zawodach sportowych
pod względem taktycznym.
9. Znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad BHP w czasie organizacji zajęć sportowych oraz zawodów.
10. Kształtowanie poczucia więzi z zespołem oraz odpowiedzialności za wynik sportowy.