Hieronim Skurpski

Hieronim Skurpski urodził się 17 października 1914 roku w Skurpiu, mazurskiej wsi pod Działdowem, na pograniczu polsko – niemieckim. Przyszedł na świat w rodzinie protestanckiej Karola Schmidta i Augusty z domu Semrau. Na chrzcie otrzymał imiona Herman Karol. Jego dzieciństwo i młodość były ukształtowane przez kulturę mazurską i protestancki etos pracy. Od wczesnej młodości był zafascynowany tradycją ludową Mazur. W 1936 roku ukończył Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przerwała wojna. Ukończył je w 1950 r.

 

Obraz. Co to obraz? Przekraczanie barier czasu i epok”

Lata drgiej wojny światowej spędził ukrywając się pod pseudonimem Hieronim Skurpski na Lubelszczyźnie, w Paulinowie i Piotrowicach. W 1948r. Nastąpiła prawna zmiana nazwiska „Schmidt” na „Skurpski” i imienia „Herman” na „Hieronim”. Hieronim Skurpski działał w konspiracji, należał do grona założycieli Instytutu Mazurskiego.

W Paulinowie powstały pierwsze grafiki. Sam przygotowywał warsztat – metalowe płyty uzyskiwał z miedzianego rondla , kwasy zdobywał cudem, pierwsze odbitki wykonywał łyżką stołową.
Tematyka – zauroczenie życiem rodzinnym, najbliższym otoczeniem, autoportrety, portrety dzieci. Matka z dzieckiem będzie się pojawiać w całej jego twórczości. Kolejnym etapem życia był i pozostał Olsztyn, do którego przyjechał w marcu 1945 r. Zabezpieczał i ratował od zniszczenia książki, zabytki sztuki, działał przy organizacji instytucji kulturalnych. W latach 1945 – 1964 był założycielem, kustoszem i pierwszym dyrektorem Muzeum Mazurskiego na zamku w Olsztynie (obecnie Muzeum Warmii i Mazur), gdzie mieszkał z rodziną i miał swoją pracownię.

Oficjalne otwarcie Muzeum Mazurskiego miało miejsce 25 listopada 1945 roku. Obok pracy muzealnej i artystycznej wiele czasu poświęcał na inne działania – prowadził wykłady o sztuce ludowej dla słuchaczy Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich, był redaktorem działu sztuki i kultury „Komunikatów” działu Informacji Naukowej Instytutu Mazurskiego w Olsztynie oraz członkiem zarządu Spółdzielni Wydawniczej „Zagon”. W roku 1954 rozpoczął pisanie „Dzienników” i z przerwami prowadził je do 29 sierpnia 2006 roku.
W 1955 roku został wybrany radnym i członkiem Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.
Współpracował z Oddziałem Pracowni Sztuk Plastycznych w Olsztynie. W latach 1956 – 1969 był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Pojezierze” i jego honorowym prezesem.

„Pomiędzy snem a jawą. Zamykać oczy, a otwierać wyobraźnię…” 

Ze stanowiska dyrektora Muzeum Warmii i Mazur odszedł na własne życzenie 30.11.1964 roku i 1 grudnia objął funkcję dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie, pełnił ją aż do emerytury (1973 r.) Nareszcie na emeryturze mógł być tylko człowiekiem sztuki.
Od zawsze fascynowała go sztuka dawnych i współczesnych mistrzów: Diirera, Rembrandta, Goi, Cezanna, Picassa i Braque’a oraz Dalego, najbardziej mu bliskiego; z Polaków urzekł go Jacek Malczewski. Z bardzo wielu wystaw organizowanych w kraju i za granicą wymienić należy największe ekspozycje: 1980 r. – w „Zachęcie”, 1994 r. – w Muzeum Warmii i Mazur, 1997r. – w Galerii sztuki w Kaliningradzie. Ostatnią pracę namalował Hieronim Skurpski w marcu 2006.
Zmarł w Olsztynie, 16 września 2006 roku. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej obok żony Wacławy.