Projekty unijne

 

 

                                          O projekcie

Projekt pt.” „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” realizowany w okresie 07.2021-06.2022 r., przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM w Olsztynie – organ prowadzący Szkołę Podstawową nr 11 w Olsztynie  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Oświatowym „Erudycja” w Olsztynie. Projekt obejmie wsparciem 194 uczniów SP11 oraz 15 nauczycieli  zatrudnionych w tej szkole. Projekt przewiduje wyposażenie pracowni przedmiotowej: przyrodniczo-biologiczno-chemicznej. Wsparciem zostaną objęci nauczyciele, przez zorganizowanie im szkoleń oraz poprawę ich warsztatu pracy (zakup wyposażenia). Prowadzone będą dla uczniów zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie nauk przyrodniczych oraz matematyki oraz rozwijające zainteresowania z nauk przyrodniczych oraz koła zainteresowań z kompetencji cyfrowych w zakresie programowania. Jako uzupełnienie działań zorganizowane zostaną dwa wyjazdy edukacyjne. Zorganizowane będą warsztaty z bezpieczeństwa w sieci skierowane do 95 % uczniów SP11. Wszystkie działania w projekcie zostaną podsumowane podczas festiwalu nauki zorganizowanego na terenie Szkoły. Projekt posłuży również     do propagowania nauk ścisłych oraz aktywnych form edukacji.

Wartość projektu – 389 153,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 330 780,35 zł

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa do Projektu

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa do Projektu

zapytanie o cenę 1

zapytanie o cenę 2