Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Projekt etwinning

Nasza szkoła bierze udział w projekcie etwinning „Ocalić od zapomnienia” Projekt Ocalić od zapomnienia dotyczy integracji, aktywizacji pokoleniowej seniorów z uczniami szkół partnerskich . Głównym celem projektu jest przełamanie barier między pokoleniami , transfer doświadczeń i umiejętności . Ocalić od zapomnienia chcemy dawne zabawy i sposoby spędzania czasu wolnego – bez internetu i urządzeń mobilnych .
Etwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.