Lekcje informatyki- klasa IVA,IVB,VA

Uczniowie klasy IVA, IVB i VA realizowali na lekcjach informatyki projekt „Interaktywny atlas zwierząt”. Nauczyliśmy się obsługi aplikacji Thinglink.com i za jej pomocą stworzyliśmy interaktywną prezentację na temat konkretnego zwierzęcia. Kolejnym etapem projektu było nabywanie kompetencji w zakresie trudnej sztuki autoprezentacji i przedstawienie swojego dzieła na forum klasy.