Konkurs!!!

UWAGA KONKURS!

Zapraszam uczniów do udziału w konkursie”Mein ökologisches Bildwörterbuch”organizowanym przez Bibliotekę Niemiecką Goethe Institut przyWojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.Zadaniem konkursowym jest stworzenie indywidualnej pracy pod tytułem „Mój obrazkowy słownik ekologiczny”. Praca powinna być wykonana odręcznie, dowolną techniką plastyczną i zawierać ilustrowany słowniczek polsko-niemiecki (na kartce A3 lub A4, w formie książeczki lub w formie przestrzennej. Praca powinna zawierać nie mniej niż 10 słówek lub zwrotów z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska, w języku polskim i niemieckim oraz ich graficzne przedstawienie).nauczycielka j. niemieckiegoMagdalena Sokolnicka